Bộ 3 đoạn thẳng nào sau đây KHÔNG THỂ là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác? A. 6cm ; 7 cm ; 5cm B. 2 cm ; 3 cm ; 2 cm C. 3 cm ; 2,1 cm ; 5 cm D. 6 dm; 40 c

Question

Bộ 3 đoạn thẳng nào sau đây KHÔNG THỂ là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác?
A. 6cm ; 7 cm ; 5cm
B. 2 cm ; 3 cm ; 2 cm
C. 3 cm ; 2,1 cm ; 5 cm
D. 6 dm; 40 cm; 20 cm

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-08-07T19:56:23+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:57:57+00:00

  bài này em dựa vào tính chất của tam giác

  tổng của 2 cạnh bất kì > cạnh còn lại

  vd ta có A $6+5=11>7$=> đó là tam giác

  B$2+2=4>3$=> đó là tam giác

  C $ 3+2,1=5,1>5$=> đó là tam giác

  D$40+20=60$ => đó ko phải tam giác

  hay a xin hay nhất

  D

  0
  2021-08-07T19:58:02+00:00

  Bộ 3 đoạn thẳng nào sau đây KHÔNG THỂ là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác?
  A. 6cm ; 7 cm ; 5cm   ( vì 5 + 6 > 7 )
  B. 2 cm ; 3 cm ; 2 cm   ( vì 2 + 2 > 3 )

   C. 3 cm ; 2,1 cm ; 5 cm ( vì 3 + 2,1 > 5 )
  D. 60 cm; 40 cm; 20 cm  ( vì 20 + 40 = 60 ) 

  chú ý : dựa vào bài 3 : “quan hệ giữa ba cạnh của 1 Δ. bất đẳng thức tam giác” để làm các bài tương tự.

  nl : xin lỗi ! này làm nhanh quá nên tính ẩu ⇒ tính nhầm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )