bo 30 tuoi con 10 tuoi vay tong tuoi bo va con la bn

Question

bo 30 tuoi con 10 tuoi vay tong tuoi bo va con la bn

in progress 0
Autumn 3 tuần 2021-08-17T06:24:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:25:40+00:00

  Đáp án:

  Tổng tuổi bố và con là :

     30 + 10  = 40 (tuổi)

  Đáp số : 40 tuổi

  0
  2021-08-17T06:26:06+00:00

  Đáp án:

      40 tuổi

  Giải thích các bước giải:

   Tổng số tuổi của bố và con là:

      30 + 10 = 40 (tuổi)

                  Đáp số: 40 tuổi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )