Bố bạn Lan có 40.000.000 đồng gửi ngân hàng với lãi suất 0,85% một tháng. Hỏi sau nửa năm bố bạn Lan nhận được tổng bao nhiêu tiền?

Question

Bố bạn Lan có 40.000.000 đồng gửi ngân hàng với lãi suất 0,85% một tháng. Hỏi sau nửa năm bố bạn Lan nhận được tổng bao nhiêu tiền?

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-07-28T13:41:19+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:43:02+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Đổi: Nữa năm `=6` tháng

  Sau 1 tháng nhận được số tiền lãi là:

       `40000000:100xx0,85=340000` (đồng)

  Tổng số tiền nhận được sau nửa năm là:

       `40000000+(340000xx6)=42040000` (đồng)

            Đáp số: `42040000` đồng

   

  0
  2021-07-28T13:43:03+00:00

  Đổi: nửa năm = 6 tháng

  Sau một tháng bố bạn Lan nhận được số % tiền vốn và lãi là:

         `100% + 0,85% = 100,85%`

  Sau một tháng bố bạn Lan nhận được số tiền là:

         `40000000 : 100 xx 100,85 = 40340000 (đồng)`

  Sau nửa năm bố bạn Lan nhận được tổng số tiền là:

          `40340000 xx 6 = 242040000 (đồng)`

  ÒωÓ xin hay nhất

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )