Bỏ cục nước đá vào ly ta sẽ thấy hiện tượng gì? Cho biết vật nào truyền nhiệt cho vật nào? Vì sao?

Question

Bỏ cục nước đá vào ly ta sẽ thấy hiện tượng gì? Cho biết vật nào truyền nhiệt cho vật nào? Vì sao?

in progress 0
Kaylee 3 tháng 2021-09-24T21:57:35+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T21:59:19+00:00

  Đáp án:

  Bỏ cục đá vào ly sẽ thấy cục đá tan ra.

  Nhiệt lượng từ ly sẽ truyền sang đá làm đá tan ra, do nhiệt độ của ly lớn hơn nhiệt độ của cục nước đá.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )