bỏ dấu ngoặc rồi tính (36+79)+(145-79-36) gúp mình nhé

Question

bỏ dấu ngoặc rồi tính
(36+79)+(145-79-36)
gúp mình nhé

in progress 0
Julia 3 tuần 2021-07-06T10:00:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T10:02:06+00:00

  Đáp án: 

  145

   

  Giải thích các bước giải:

  (36+79)+(145-79-36)

  = 36 + 79 + 145 – 79 – 36

  = 36 – 36 + 79 -79 + 145

  = 0 + 0 + 145

  = 145

   

  0
  2021-07-06T10:02:21+00:00

  Đáp án:

  (36+79)+(145-79-36)

  = 36 + 79 + 145 – 79 – 36

  =(36 – 36) + (79 – 79) +145

  = 0 + 0 + 145

  =145

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )