Bố Lâm đạp xe từ nhà tới trường đón con bao giờ ông cũng đến trường đúng lúc lâm ra tới cổng trường một hôm Lâm can học sớm hơn thường lệ 45 phút em đ

Question

Bố Lâm đạp xe từ nhà tới trường đón con bao giờ ông cũng đến trường đúng lúc lâm ra tới cổng trường một hôm Lâm can học sớm hơn thường lệ 45 phút em đi bộ về luôn nên giữa đường gặp bố đang đạp xe đến đón bố liền đèo em về nhà sớm hơn được 30 phút so với mọi hôm Hỏi
a Lâm đi bộ trong bao lâu
b so sánh vận tốc của xe đạp với vận tốc đi bộ của Lâm

in progress 0
Clara 5 tháng 2021-07-15T09:36:04+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:37:49+00:00

  Đáp án:

   $\begin{align}
    & {{t}_{bo}}=30p \\ 
   & {{v}_{xe}}=2{{v}_{bo}} \\ 
  \end{align}$

  Giải thích các bước giải:

   $t=45p;t’=30p$

  Bố đón Lâm về sớm hơn 30 phút vì không phải đi 2 lần từ chỗ gặp Lâm đến trường rồi quay về nên thời gian bố đi từ chỗ Lâm đến trường rồi quay về là 30 phút.

  thời gian bố đi từ điểm gặp Lâm đến trường là: 

  ${{t}_{1}}=\dfrac{t’}{2}=\dfrac{30}{2}=15p$

  thời gian mà Lâm đi bộ: ${{t}_{b}}=t-{{t}_{1}}=45-15=30p$

  b) 

  trên cùng một quãng đường mà bố Lâm đi hết 15 phút còn Lâm đi hết 30 phút nên ➜ vận tốc bố đi xe đạp nhanh hơn vận tốc Lâm đi bộ là:

  $\dfrac{30}{15}=2lan$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )