Bộ Quốc Triều hình luật hay luật Hồng Đức được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào

Question

Bộ Quốc Triều hình luật hay luật Hồng Đức được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào

in progress 0
Josie 1 năm 2021-09-27T21:50:36+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T21:52:05+00:00

  Bộ Quốc Triều hình luật hay luật Hồng Đức được biên soạn và ban hành dưới thời vua Lê Thánh Tông

  0
  2021-09-27T21:52:06+00:00

  Bộ Quốc Triều hình luật hay luật Hồng Đức được biên soạn và ban hành dưới thời vua Lê Thánh Tông  năm 1497

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )