bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành là 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa.4 răng nanh8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm.hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần

Question

bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành là 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa.4 răng nanh8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm.hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng .viết dưới dạng phân số

in progress 0
Faith 4 tuần 2021-11-14T02:34:55+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T02:36:02+00:00

  Răng cửa: 8/32

  Răng nanh: 4/32

  Răng cối nhỏ: 8/32

  Răng hàm: 12/32

   

  0
  2021-11-14T02:36:41+00:00

  -Phân số chỉ số răng cửa là : 8:32=1/4 (tổng số răng)
  -Phân số chỉ số răng nanh là : 4:32=1/8 (tổng số răng)
  -Phân số chỉ số răng cối nhỏ là : 8:32=1/4 (tổng số răng)
  -Phân số chỉ số răng hàm là : 12:32=1/3 (tổng số răng)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )