Bổ sung yếu tố miêu tả vào đoạn văn tự sự sau: “Một buổi sáng chủ nhật,chúng tôi đến nhà Hà để học nhóm . Sau mấy ngày mưa, đường làng rất tr

Question

Bổ sung yếu tố miêu tả vào đoạn văn tự sự sau:
“Một buổi sáng chủ nhật,chúng tôi đến nhà Hà để học nhóm . Sau mấy ngày mưa, đường làng rất trơn. Cả bọn tay xách dép, quần xắn nối nhau đi men theo bờ cỏ. Đứa nào cũng sợ trượt ngã.”

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-10-27T21:10:37+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T21:11:50+00:00

  Bổ sung yêu tố miêu tả

  => “Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời , chúng tôi tay nắm tay rủ nhau đến nhà Hà học nhóm. Sau mấy ngày mưa tầm tã, đường làng rất trơn. Cả bọn tay xách dép, quần sắn cao tận đầu gối nối nhai đi men theo bờ cỏ xanh. Đứa nào cũng sợ trượt ngã”.

  0
  2021-10-27T21:12:22+00:00

  “Một buổi sáng chủ nhật,chúng tôi đến nhà Hà để học nhóm . Sau mấy ngày mưa, đường làng rất trơn. Cả bọn tay xách dép, quần xắn nối nhau đi men theo bờ cỏ. Đứa nào cũng sợ trượt ngã.”

  `=>` Bổ sung yếu tố miêu tả :

  “Một buổi sáng chủ nhật,chúng tôi đến nhà Hà để học nhóm . Sau mấy ngày mưa tầm tã, nước mưa xả xối ngày đêm thì con đường làng sáng nay trơn trượt như có một lớp dầu trên chân . Cả bọn thấy vậy nên bỏ dép lên tay cầm rồi lấy tay xắn ống quần lên nối nhau đi men theo bờ cỏ còn vương nước mưa. Đứa nào đứa ấy đều mặt căng ra vì chỉ sợ trượt ngã”. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )