Boastfulness nghĩa là gì? Dùng cho những câu như nào? Cho ví dụ

Question

Boastfulness nghĩa là gì? Dùng cho những câu như nào? Cho ví dụ

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-09-27T12:53:42+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:55:04+00:00

  Boastfulness nghĩa là khoe khoang

  Boastfulness dùng trong những câu không nên kheo khoang

  VD : There is a fine line between admirable pride and unpleasant boastfulness.

  0
  2021-09-27T12:55:23+00:00

  Boastfulness có nghĩa là khoe khoang

  dùng trong những lúc mình làm đúng cái gì đó thì mình khoe

  Eg : I have money

         tôi có tiền

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )