bốn đạo quân Thanh tiến vào nước ta do ai chỉ huy và theo những hướng nào?

Question

bốn đạo quân Thanh tiến vào nước ta do ai chỉ huy và theo những hướng nào?

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-10-27T07:50:46+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T07:52:07+00:00

  Tôn Sỹ Nghị

  + đạo thứ nhất do Tôn Sỹ Nghị và Hứa Thế Hanh theo đường Lạng Sơn tiến vào Thăng Long.

  + đạo quân thứ hai do Sầm Nghi Đống theo đường Cao Bằng vào Thăng Long

  + đạo quân thứ ba theo đường Tuyên Quang tiến vào Sơn Tây tiến do Ô Đại Kính chỉ huy.

  + đạo quân thứ tư theo đường Quảng Ninh vào Hải Dương

  0
  2021-10-27T07:52:26+00:00

  Tôn Sĩ Nghị chia thành 4 đội quân xâm lược nước ta:

  +Đạo quân thứ nhất do Tôn Sĩ Nghị và Hứa Thế Hanh theo đường Lạng Sơn tiến vào Thăng Long

  +Đạo quân thứ hai do Sầm Nghi Đống theo đường Cao Bằng và Thăng Long

  +Đạo quân thứ ba theo đường Tuyên Quang tiến vào Sơn Tây do Ô Đại Kính chỉ huy

  +Đạo quân thứ tư theo đường Quảng Ninh vào Hải Dương

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )