Bốn điện tích cùng loại có độ lớn đặt tại 4 đỉnh của nột hình vuông cạnh a trong không khí. Xác định lực tác dụng của ba điện tích lên điện tích thứ t

Question

Bốn điện tích cùng loại có độ lớn đặt tại 4 đỉnh của nột hình vuông cạnh a trong không khí. Xác định lực tác dụng của ba điện tích lên điện tích thứ tư

in progress 0
Kylie 2 giờ 2021-09-07T10:57:15+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:58:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:
  Tại 4 đỉnh của tứ diện đều ABCD có các điện tích q.

  Xét tại A: Vecto F=vecto `F_1`+vecto `F_2`+vecto `F_3`

  Do các điện tích là như nhau nên nên `F_1=F_2=F_3=k\frac{q^2}{a^2}`

  Ta có: `BH=\frac{2}{3}BE=\frac{2}{3}.\frac{a\sqrt{3}}{2}=\frac{a\sqrt{3}}{3}`

  Xét tam giác vuông AHB. `AH=\sqrt{(AB^2−BH^2)}=\frac{a\sqrt{2}}{3}`

  `sinBAH=\frac{BH}{AB}=\frac{1}{\sqrt{3}}`

  `cosBAH=\frac{AH}{AB}=\frac{\sqrt{2}}{3}`

  Chọn trục Oxy như hình, chiếu 3 vecto lên trục Ox. nhận thấy trên Ox tổng các lực bằng O. trên Oy. 

  Fy`=F_{1_y}+F_{2_y}+F_{3_y}=3F_{1_y}=3.k\frac{q^2}{a^2}.cosBAH`

  Fy`=\sqrt{6}.k\frac{q^2}{a^2}`

  Vậy F=Fy`=\sqrt{6}.k\frac{q^2}{a^2}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )