Bóng của một cột điện vào một thời điểm trong ngày dài 5m. cùng thời điể đó, một thanh sắt cắm vuông góc với mặt đất cao 1m có bóng dài 1,25m. Tính ch

Question

Bóng của một cột điện vào một thời điểm trong ngày dài 5m. cùng thời điể đó, một thanh sắt cắm vuông góc với mặt đất cao 1m có bóng dài 1,25m. Tính chiều cao của cột điện.

in progress 0
Savannah 1 tháng 2021-11-03T11:53:08+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T11:54:37+00:00

  Đáp án:

               giải

  $\text{tGọi chiều cao của cột điện là x (x>0) }$

   $\text{Vì cùng thời điểm trong ngày . ta có : }$

    $\text{$\dfrac{5}{x}$ = $\dfrac{1,25}{1}$ }$

  $\text{=> x = $\dfrac{5.1}{1,25}$ = 4}$

  $\text{Vậy chiều cao của cột điện là 4m}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )