Bùng nổ dân số ở châu Phi đã gây ra những hậu quả gì về kinh tế, xã hội

Question

Bùng nổ dân số ở châu Phi đã gây ra những hậu quả gì về kinh tế, xã hội

in progress 0
Rose 1 tháng 2021-08-13T14:03:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:04:45+00:00

  Năm 2001, châu Phi có hơn 818 triệu dân, chiếm 13.4% dân số thế giới. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của châu Phi cao nhất thế giới (2,4%).
  Bùng nổ dân số và hạn hán triền miên đã làm cho hàng chục triệu người ở châu Phi thường xuyên bị nạn đói đe doạ.
  Đại dịch AIDS đang đe doạ sự phát triển kinh tế – xã hội ở châu Phi (hơn 25 triệu người nhiễm HIV/AIDS vào năm 2000, trong đó phần lớn là những người ở độ tuổi lao động).

  0
  2021-08-13T14:05:09+00:00

  Năm 2001, châu Phi có hơn 818 triệu dân, chiếm 13.4% dân số thế giới. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của châu Phi cao nhất thế giới (2,4%). Bùng nổ dân số và hạn hán triền miên đã làm cho hàng chục triệu người ở châu Phi thường xuyên bị nạn đói đe doạ. Đại dịch AIDS đang đe doạ sự phát triển kinh tế – xã hội ở châu Phi (hơn 25 triệu người nhiễm HIV/AIDS vào năm 2000, trong đó phần lớn là những người ở độ tuổi lao động).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )