Buổi tối ( từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút, bình dành 1/4 giờ để rửa bát, 1/6 để quét nhà, 1/2 giờ để xem chương trình phim truyền hình. Thời gian còn lạ

Question

Buổi tối ( từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút, bình dành 1/4 giờ để rửa bát, 1/6 để quét nhà, 1/2 giờ để xem chương trình phim truyền hình. Thời gian còn lại làm bài tập. Hỏi bình dành bao nhiêu thời gian làm bài tập

in progress 0
Alice 11 phút 2021-09-08T23:42:06+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:43:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

                     Giải

   Thời gian buổi tối của Bình là :

        21 giờ 30 phút – 19 giờ = 2 giờ 30 phút = 5/2 giờ

  Thời gian Bình rửa bát, quét nhà và xem chương trình phim truyền hình là :

        1/4 + 1/6 + 1/2 = 3/13 + 2/12 + 6/12 = 11/12 giờ

  Thời gian Bình làm bài tập là :

         5/2 – 11/12 = 30/12 – 11/12 = 19/12 giờ = 95 phút

                                              Đ/S : 95 phút.

                    Xin ctlhn !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )