C+0+9-c bằng 10 vậy c thứ Nhất và C thứ hai là số nào

Question

C+0+9-c bằng 10 vậy c thứ Nhất và C thứ hai là số nào

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-10-07T09:08:09+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T09:09:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   c thứ nhất = 2

  c thứ hai = 1

  0
  2021-10-07T09:10:03+00:00

  c thứ nhất là 10 

  c thứ hai là 9 

  c thứ nhất là 10 vì 10 + 0 + 9 – c thứ hai 9 thì bằng 10

  Vậy c thứ nhất là 10 còn c thứ hai là 9 .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )