C = -|2-3x|+ 1/2 ( Nếu đc thì giải thích giúp mk luôn nha !!!

Question

C = -|2-3x|+ 1/2 ( Nếu đc thì giải thích giúp mk luôn nha !!!

in progress 0
Lydia 1 năm 2021-12-06T08:30:06+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T08:31:32+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  C = -|2-3x|+ 1/2

    Ta có:

  -|2-3x|+ 1/2≤1/2

  Cmax<=>-|2-3x|=0=>x=2/3

  0
  2021-12-06T08:31:49+00:00

  Đáp án:

  Ta có: `|2-3x|>=0 ∀x`

  `=> -|2-3x|<=0 ∀x`

  `=> -|2-3x|+1/2<=1/2`

  Dấu “=” xảy ra `<=> 2-3x=0`

  `=> x=2/3`

  Vậy `C_(max)=1/2 <=> x=2/3`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )