C = $\frac{196}{197}$ + $\frac{197}{198}$ và D = $\frac{196+197}{197+198}$ So sánh C và B

Question

C = $\frac{196}{197}$ + $\frac{197}{198}$ và D = $\frac{196+197}{197+198}$
So sánh C và B

in progress 0
Sarah 5 tháng 2021-07-29T10:46:54+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:48:32+00:00

  Ta xét :

  D =$\frac{196+197}{197+198}$ = $\frac{196}{197+198}$ + $\frac{197}{197+198}$ 

  Ta thấy :

  $\frac{196}{197+198}$ < $\frac{196}{197}$

  $\frac{197}{197+198}$ < $\frac{197}{198}$

  ⇒ $\frac{196}{197}$ + $\frac{197}{198}$ > $\frac{196+197}{197+198}$ 

  Vậy C > D

  Xin ctlhn ạ !!

  0
  2021-07-29T10:48:44+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `C=196/197+197/198>196/198+197/198=(196+197)/198>(196+197)/(197+198)=D`
  Vậy `C>D`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )