c/m: a+b=c c/m:b>a biết a+b+c=8; a+c=5; b+c=7

Question

c/m: a+b=c
c/m:b>a
biết a+b+c=8; a+c=5; b+c=7

in progress 0
Audrey 3 ngày 2021-12-07T18:07:50+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:09:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  vì a+b+c=8

  (=)a+c+b=8

   5+b=8

  b=8-5=3

  vì a+b+c=8

  a+7=8

  a=8-7=1

  vì a+b+c=8

     1+3+c=8

  4+c=8

  8-4=c

  4=c

  a+b=1+3=4=c

  3>1 nên b>a

   

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )