c1 . ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đếnmắt ta theo ống thẳng hay ống cong? c2. cho 3 cái kim hãy cắm ba cái kim thẳng đứng trên mặt một

Question

c1 . ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đếnmắt ta theo ống thẳng hay ống cong?
c2. cho 3 cái kim hãy cắm ba cái kim thẳng đứng trên mặt một tờ giấy để trên mặt bàn. dùng mắt ngắm để điều chỉnh chúng thẳng hàng. nói rõ ngắm như thế nào là được và giải thích vì sao lại làm như thế?
15p xong 2 câu trên với.

in progress 0
Adalynn 1 tháng 2021-08-31T13:27:24+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T13:28:46+00:00

  Bạn tham khảo nhé!
  C1. Anh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đếnmắt ta theo ống thẳng hay ống cong?
  → Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt ta theo ống thẳng
  C2. Cho 3 cái kim hãy cắm ba cái kim thẳng đứng trên mặt một tờ giấy để trên mặt bàn. dùng mắt ngắm để điều chỉnh chúng thẳng hàng. nói rõ ngắm như thế nào là được và giải thích vì sao lại làm như thế?
  → Cắm 2 kim thẳng đứng trên 1 tờ giấy
      Dùng mắt nhắm sao cho kim thứ 1 che khuất kim thứ 2
      Di chuyển kim thứ 3 đến vị trí bị kim thứ nhất che khuất
      Ánh sáng đi theo đường thẳng nếu kim thứ nhất nằm trên đường thẳng nối kim2 với 3 thì ánh sáng từ kim thứ 2 và 3 không đến được mắt.
  $FbBinhne2k88$

  0
  2021-08-31T13:29:14+00:00

  C1: Theo ống thẳng

  C2:

  B1: Cắm 2 cái kim thẳng đứng trên một tờ giấy. Dùng mắt ngắm sao cho cái kim thứ 1 che khuất cái kim thứ 2

  B2: Di chuyển cái kim thứ 3 đến vị trí kim thứ 1 che khuất

  Ánh sáng truyền đi theo đường thẳng nên nếu kim thứ 1 nằm trên đường thẳng nối kim 2 và kim 3 và mắt thì ánh sáng từ kim thứ 3 và thứ 3 không đến được mắt, 2 kim này bị kim thứ 1 che khuất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )