C1: Chọn câu đúng nhất: A.Muốn thu được một dạng năng lượng này thì phải tiêu hao một dạng năng lượng khác. B.Khi chuyển hoá thành bất kì dạng nào, nă

Question

C1: Chọn câu đúng nhất:
A.Muốn thu được một dạng năng lượng này thì phải tiêu hao một dạng năng lượng khác.
B.Khi chuyển hoá thành bất kì dạng nào, năng lượng cũng đều được bảo toàn.
C.Mọi quá trình biến đổi trong tự nhiên đều phải kèm theo sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
D. Cả 3 đều đúng
C2: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, ban đầu đặt cách thấu kính một khoảng bằng hai lần tiêu cự (2f). Thấu kính sẽ cho ảnh ảo trong trường hợp nào?
A.Từ vị trí ban đầu, dịch một khoảng f/2 lại gần thấu kính.
B.Từ vị trí ban đầu, dịch thấu kính một khoảng 3f/2 ra xa vật.
C.Từ vị trí ban đầu, dịch thấu kính một khoảng 3f/2 lại gần vật.
D.Từ vị trí ban đầu, dịch một khoảng f/2 ra xa thấu kính.
C3: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì cách thấu kính 20 cm cho một ảnh ảo cách thấu kính 10 cm. Tiêu cự của thấu kính là:
f = 10 cm
f = 20 cm
f = 15 cm
f = 12 cm

in progress 0
Ruby 2 tháng 2021-10-01T00:18:25+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:19:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1: D

   Câu 2: C.Từ vị trí ban đầu, dịch thấu kính một khoảng 3f/2 lại gần vật.

   Câu 3: f = 20 cm

  0
  2021-10-01T00:20:09+00:00

  Đáp án:

  c1 D

  c2 C

  c3 f=20cm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )