C1:Điểm khác nhau về chính sách thi hành của nhà Tống và nhà Nguyên ?Dưới thời nguyên đất nước Trung Quốc như thế nào ? C2:Trình bày diễn biến chống t

Question

C1:Điểm khác nhau về chính sách thi hành của nhà Tống và nhà Nguyên ?Dưới thời nguyên đất nước Trung Quốc như thế nào ?
C2:Trình bày diễn biến chống tống của Lê Hoàn ?
C3: Tại sao nói cuộc tiếp công của Lý Thường Kiệt là cuộc tiếp công để tự vệ ?
C4 : Sự chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Tống của Lý Thường Kiệt

in progress 0
Hadley 29 phút 2021-09-11T06:20:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T06:22:05+00:00

  C1 : 

  – Chính sách thi hành của nhà Tống – Nguyên :

  +Nhà Tống : Thi hành chính sách miễn giảm thuế. Sưu dịch mở mang các công trình thủy lợi nhưng không còn phát triển

  + Nhà Nguyên : thi hành nhiều biện pháp phân biệt đối xử giữa người Mông và người Hán 

  – Dưới thời nhà Nguyên, thi hành nhiều biện pháp phân biệt đối xử giữa các dân tộc vì vậy nhân dân Trung Quốc đã nhiều lần nổi dậy khởi nghĩa

  C2 : 

  * Diễn biến :

  – Năm 981, nhà Tống đem quân xâm lược nước ta

  – Chúng tấn công nước ta theo hai đường : đường thủy và đường bộ 

  – Đường thủy theo hướng sông Bạch Đằng 

  – Đường bộ theo hướng Lạng Sơn

  – Thủy bộ kết hợp

  0
  2021-09-11T06:22:10+00:00

  câu 2/

  Đầu năm 981, quân Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy theo hai đường thủy, bộ tiến đánh nước ta: Quân bộ theo đường Lạng Sơn, còn quân thủy theo đường sông Bạch Đằng.

  – Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến. Ông cho quân đóng cọc ở sông Bạch Đằng để ngăn chặn chiến thuyền dịch. Nhiều trận chiến đấu ác liệt đã diễn ra trên sông Bạch Đằng, cuối cùng quân thủy quân địch bị đánh lùi.

  – Trên bộ, quân ta cũng chặn đánh quân Tống quyết liệ, hơn nữa chúng không thể vừa kết hợp với quân thủy nên bị tổn thất nặng, buộc phải rút quân về nước. Thừa thắng, quân ta tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Quân Tống đại bại, tướng Hầu Nhân Bảo bị giết chết và nhiều tướng khác bị bắt sống. Cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi.

  câu1/a)

  • Chính sách cai trị của nhà Tống là xóa bỏ hoặc miễn giảm các thứ thuế và sưu dịch nặng nề của triều đại trước, mở mang các công trình thủy lợi, khuyến khích phát triển thủ công nghiệp…
  • Chính sách cai trị của nhà Nguyên là thi hành chính sách phân biệt, đối xử giữa các dân tộc, trong đó: Người Mông Cổ có địa vị cao nhất, hưởng mọi quyền lợi…Người Hán bị cấm đoán đủ thứ…

  => Sở dĩ có sự khác nhau đó là bởi vì: nhà Tống do người Trung Quốc lập nên họ thực hiện những chính sách nhằm củng cổ và phát triển đất nước, ổn định đời sống nhân dân. Còn nhà Nguyên được lập nên bởi sự xâm lược của người Mông Cổ, nên họ thực hiện những chính sách áp bức dân tộc hà khắc đối với nhân dân Trung Quốc

  b)

  • Nhà Tống thống nhất Trung Quốc : 960 – 1279
  • Xóa bỏ thuế và sưu dịch nặng nề .
  • Mở  mang thủy lợi .
  • Phát triển thủ công nghiệp như khai mỏ, luyện kim, dệt tơ lụa , đúc vũ khí
  • Có nhiều phát minh
  • Đời sống nhân dân ổn định.
 1. Năm 1271 Hốt Tất Liệt tiêu diệt nhà Tống  lập ra nhà Nguyên: (1271 – 1368).
  • Phân biệt đối xử  giữa người Mông và người Hán .
  • Nhân dân nổi dậy  chống Nguyên , do nhà Nguyên là người ngọai bang 

  câu3/

  đây là một chủ trương táo bạo để đẩy giặc vào thế bị động 

  ta chỉtấn công của ta là căn cứ quân sự, kho lương thảo là những nơi quân tống chuẩn bị cho cuộc tiến công xâm lược nc ta. 

  trên đg tiến công, quân ta treo bản nói rõ mục đích của mình, khi thực hiện đc mục đích của mình quân ta nhanh chống rút quân về nc. 

  câu4/

  Cuối năm 1076 quân Tống tấn công nước ta bằng 2 cánh quân thủy, bộ:

  • Quân bộ bao gồm 10 vạn bộ binh tinh nhuệ, 1 vạn ngựa chiến, 20 vạn dân phu do Quách Quỳ, Triệu Tiết cầm đầu vượt qua ải Nam Quan vào Lạng Sơn bị Thân Cảnh Phúc chặn đánh phải dừng lại ở bờ bắc sông Như Nguyệt
  •  Quân thủy do Hòa Mâu dẫn đầu theo đường biển vào tiếp ứng cho quân bộ nhưng bị Lý Kế Nguyên mai phục đánh bại.

  Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần II: Quân Tống đóng quân ở bờ bắc sông Như Nguyệt, không tiến vào sâu đượcCuộc kháng chiến trên phòng tuyến Như NguyệtDiễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần II trên phòng tuyến Như Nguyệt

  • Quách Quỳ cho đóng bè 2 lần vượt vượt sông nhưng bị quân ta phản công phải lùi về bờ bắc.
  • Lý Thường Kiệt cho người vào đền bên sông ngâm bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà” để khích lệ tinh thần quân sĩ
  • Quân Tống chuyển sang củng cố phòng ngự, mệt mỏi,  lương thảo cạn dần, lòng quân chán nản, bị động.
  •  Cuối xuân năm 1077, quân Lý Thường Kiệt, bất ngờ vượt sông tấn công vào trại giặc.

  Kết quả cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần II

  Quân Tống thua to, mười phần chết năm sáu phần, Quách Quỳ tuyệt vọng giảng hòa, chấp nhận rút lui, cuộc kháng chiến chống quân Tống kết thúc.

  Ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân Tống lần II

  • Tinh thần đoàn kết của dân tộc ta.
  • Tinh thần chủ động, tích cực trong kháng chiến và có sự lãnh đạo tài tình của Lý Thường Kiệt.
  •  Đây là một trận đánh tuyệt vời trong lịch sử dân tộc ta.
  • Củng cố nền độc lập của Đại Việt.
  •  Đập tan âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống
  • chúc bạn thi tốt nha
  • xin câu trảlời hay nhất ah

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )