C1:Họ khúc đã làm gì để xây dưng quyền tự chủ,những việc làm đó chứng tỏ điều gì C2:Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền.Kế hoạc đó chủ động,độc đáo ở nhữ

Question

C1:Họ khúc đã làm gì để xây dưng quyền tự chủ,những việc làm đó chứng tỏ điều gì
C2:Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền.Kế hoạc đó chủ động,độc đáo ở những điểm nào.Vì sao nói chiến tháng sông bạch đằng là 1 chiến thắng vĩ đại của dân tộc.Ngô Quyền đã thành công thế nào với chiến thắng đó.
C3:Nêu những thành tựu văn hoá của người Chăm-Pa

in progress 0
Lyla 5 tháng 2021-07-08T23:56:40+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T23:57:45+00:00

  1.Những việc làm của Khúc Thừa Dụ để củng cố chính quyền tự chủ bao gồm: – Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến cấp xã. – Xem xét và định lại mức thuế. – Bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc.

  2.

  * kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền : – Chủ động đón đánh quân xâm lược bằng cách bố trí lực lượng hùng mạnh và xây dựng trận địa bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng… – Độc đáo : Lợi dụng thuỷ triều, xây dựng trận địa bãi cọc ngầm với hàng nghìn cây cọc nhọn… chỉ sử dụng thuyền nhỏ, nhẹ để dễ luồn lách ờ bãi cọc

  * Độc đáo:

  + Lợi dụng thuỷ triều, xây dựng trận địa bãi cọc ngầm với hàng nghìn cây cọc nhọn… chỉ sử dụng thuyền nhỏ, nhẹ để dễ luồn lách ở bãi cọc. 

  + Thuyền địch to, cồng kềnh rất khó khăn khi tìm cách thoát khỏi bãi cọc lúc nước triều xuống…

  * Đây là một trong những trận thuỷ chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân

  tộc.Đánh bại ý chí xâm lược của nhà Nam Hán. Đây là lần thứ hai nhà Nam Hán đem quân sang xâm lược nước ta, mặc dù sau chiến thắng này, nhà Nam Hán còn tồn tại một thời gian nữa nhưng không dám đem quân sang xâm lược nước ta lần thứ ba.Với chiến thắng này, nhân dân ta đã đạp tan hoàn toàn mưu đồ xâm chiếm nước ta của bọn phong kiến phương Bắc. Khẳng định nền độc lập của dân tộc, chiến thắng Bạch Đằng mở ra thời kì độc lập lâu dài của Tổ quốc.

  3.Thành tựu về kinh tế:

  +Sử dụng công cụ sắt, dùng trâu bò kéo cày.

  +Trồng lúa nước, hai vụ/năm; Làm ruộng bậc thang.

  +Trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp.

  +Khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm, đánh cá, buôn bán.

  Thành tựu văn hoá quan trọng nhất của người Cham- pa là chữ viết

                                            no coppy 

  xin 5* , ctlhn và cảm ơn cho nhóm nha!!

  0
  2021-07-08T23:58:32+00:00

  Câu 1:

  Những việc làm của họ Khúc: 

  – Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến cấp xã.

  – Xem xét và định lại mức thuế.

  – Bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc.

  – Lập lại sổ hộ khẩu,…

  Những việc làm đó chứng tỏ:

  Người Việt tự quyết định tương lai của mình, chấm dứt trên thực tế ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.

  Câu 2:

  – Chủ động:

  Đón đánh quân xâm lược bằng cách bố trí lực lượng hùng mạnh và xây dựng trận địa bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng,…

  – Độc đáo:

  + Lợi dụng thuỷ triều, xây dựng trận địa bãi cọc ngầm với hàng nghìn cây cọc nhọn… chỉ sử dụng thuyền nhỏ, nhẹ để dễ luồn lách ở bãi cọc. 

  + Thuyền địch to, cồng kềnh rất khó khăn khi tìm cách thoát khỏi bãi cọc lúc nước triều xuống…

  Trận chiến trên sông Bạch Đằng là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta vì:

  Đây là lần thứ hai nhà Nam hán đem quân sang xâm lược nước ta, mặc dù sau chiến thắng này, nhà Nam Hán còn tồn tại một thời gian nữa nhưng không dám đem quân sang xâm lược nước ta lần thứ ba.

  Câu 3:

  Những thành tựu văn hóa của người Chăm – Pa là:

  – Chữ viết: người Chăm đã có chữ viết riêng (từ thế kỉ IV).

  – Tôn giáo: Người Chăm theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

  – Phong tục, tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau, tục hỏa táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay biển.

  – Nghệ thuật: người Chăm đã sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi,…

  Xin ctlhn nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )