C1:hoa thụ phấn nhờ gió thường có những đặc điểm nào C2:cho 5 ví dụ về cây 1 lá mầm C4:cấu tạo sinh dưỡng của cây dương xỉ

Question

C1:hoa thụ phấn nhờ gió thường có những đặc điểm nào
C2:cho 5 ví dụ về cây 1 lá mầm
C4:cấu tạo sinh dưỡng của cây dương xỉ

in progress 0
Josie 2 tuần 2021-07-12T10:08:15+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:09:58+00:00

  Câu 1:

        Hoa thụ phấn nhờ gió thường có những đặc điểm:

    -Hoa tập trung ở ngọn cây

    -Bao hoa thường tiêu giảm

    -Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng

    -Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ

    -Đầu hoặc vòi nhụy dài, nhiều lông

  Câu 2:

  5 ví dụ về cây 1 lá mầm:Cây lúa, ngô, cây rẻ quạt, tre, nứa, cây dừa cạn…

  Câu 4:

       Cấu tạo sinh dưỡng của cây dương xỉ:

   +Rễ thật, thân đã có mạch dẫn.

   + Lá phát triển, mặt sau lá già có các đốm là túi bào tử, lá non thường cuộn tròn.

  0
  2021-07-12T10:10:13+00:00

  Câu 1:Những cây thụ phấn nhờ gió thường có hoa có đặc điểm: 

             Hoa tập trung ở ngọn cây

             Bao hoa thường tiêu giảm

             Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng

             Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ

             Đầu hoặc vòi nhụy dài, nhiều lông

  Câu 2:Cây lá 1 mầm là:Cây bưởi,cây dừa cạn,cây lúa,cây ngô,cây rẻ quạt.

  Câu 4:Cấu tạo sinh dưỡng của cây dương xỉ là:

         -Rễ thật,thân đã có mạch dãn

         -Lá phát triển,mặt sau lá già có các đốm là túi bao tử,lá non thường cuộn tròn

  CHÚC BẠN HỌC TỐT^^

            

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )