C1: Loại hình phát triển nhất ở châu Âu: a, y tế b, GTVT c, BCVT d, TC ngân hàng C2: ngành kinh tế giữ vai trò quan trọng ở Bắc Âu: a, Trồng rừng b, K

Question

C1: Loại hình phát triển nhất ở châu Âu:
a, y tế
b, GTVT
c, BCVT
d, TC ngân hàng
C2: ngành kinh tế giữ vai trò quan trọng ở Bắc Âu:
a, Trồng rừng
b, Kinh tế biển
c, gỗ giấy
d,công nghiệp
C3: Lĩnh vực phát triển nhất ở Tây và Trung Âu:
a, nông nghiệp
b, công nghiệp
c, dịch vụ
d, ngang = nhau
C4: lĩnh vực kinh tế nhất ở Nam Âu:
a, nông nghiệp
b, công nghiệp
c, dịch vụ
d, ngang = nhau
( đ + đủ + k bừa)

in progress 0
Mary 1 năm 2021-07-11T23:52:04+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T23:53:56+00:00

  C1. B. GTVT

  C2. D. Công nghiệp

  C3. D. ngang bằng nhau

  C4. A. Nông nghiệp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )