c1 : muốn tạo bảng ta chọn bảng chọn : A.View B.Insert C.Format D. Table c2: Muốn thêm hình ảnh minh họa ta chọ

Question

c1 : muốn tạo bảng ta chọn bảng chọn :
A.View B.Insert C.Format D. Table
c2: Muốn thêm hình ảnh minh họa ta chọn bảng chọn :
A.View B.Insert C.Format D.Tool

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-07-18T19:48:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T19:49:37+00:00

  c1 : muốn tạo bảng ta chọn bảng chọn :

  A.View

  B.Insert

  C.Format

  D. Table

  c2: Muốn thêm hình ảnh minh họa ta chọn bảng chọn :

  A.View

  B.Insert

  C.Format

  D.Tool

  Chúc bạn học tốt 

  c1-muon-tao-bang-ta-chon-bang-chon-a-view-b-insert-c-format-d-table-c2-muon-them-hinh-anh-minh-h

  0
  2021-07-18T19:50:17+00:00

  Câu 1: D. Table

  Câu 2: B. Insert

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )