c1: nếu chính sách thuộc địa của đong nam á. từ đó rút ra bài học C2: nhận xét phong trào đấu tranh của đong nam á Làm hộ em nha chép mạng => bay nic

Question

c1: nếu chính sách thuộc địa của đong nam á. từ đó rút ra bài học
C2: nhận xét phong trào đấu tranh của đong nam á
Làm hộ em nha
chép mạng => bay nick tự động 100 %

in progress 0
Isabelle 1 giờ 2021-09-07T07:46:47+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:48:01+00:00

  *C1:

  + Tùy tình hình cụ thể mà mỗi nước thực dân có chính sách cai trị, bóc lột khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung đều có những điểm nổi bật: Vơ vét tài nguyên đưa về chính quốc, không mở mang công nghiệp ở thuộc địa, tăng các loại thuế, mở đồn điền, bắt lính, đàn áp phong trào yêu nước.

  *C2:

  + Các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX diễn ra liên tục, sôi nổi với nhiều hình thức như: Khởi nghĩa vũ trang, cải cách ôn hòa,… chủ yếu là đấu tranh vũ trang với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

  + Phong trào đấu tranh vào giai đoạn sau có sự ra đời của các tổ chức chính trị. Thể hiện bước phát triển của phong trào.

  + Tuy nhiên, các phong trào đấu tranh đều thất bại vì còn mang tính tự phát, nổ ra lẻ tẻ chưa có sự đoàn kết giữa các dân tộc, song sẽ tạo điều kiện tiền đề cho những giai đoạn sau.

  Admin Xuyên Việtốc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )