C1: Nêu hình thức sinh sản của tảo và cây thông ? C2 :Tác hại của việc hút thuốc lá (nêu 3 ý trở lên )? C4: Đặc điểm thích nghi của cây hạt kín ? CÂU

Question

C1: Nêu hình thức sinh sản của tảo và cây thông ?
C2 :Tác hại của việc hút thuốc lá (nêu 3 ý trở lên )?
C4: Đặc điểm thích nghi của cây hạt kín ?
CÂU HỎI PHỤ : AI THÍCH DORAEMON ĐIỂM DANH (????SỢ????)

in progress 0
Cora 5 tháng 2021-07-21T09:19:50+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:21:02+00:00

  Câu 1:HÌNH THỨC SINH SẢN CỦA TẢO:TẢO SINH SẢN SINH DƯỠNG BẰNG CÁCH ĐỨT RA.NÓ CŨNG CÓ THỂ SINH SẢN BẰNG CÁCH KẾT HỢP GIỮA 2 TẾ BÀO GẦN NHAU THÀNH HỢP TỬ,TỪ ĐÓ RA SỢI TẢO MỚI

  HÌNH THỨC SINH SẢN CỦA CÂY THÔNG:CHÚNG SINH SẢN BẰNG HẠT,HẠT NẰM TRÊN LÁ NOÃN (HẠT TRẦN)

  Câu 2:TÁC HẠI CỦA VIỆC HUT THUỐC LÁ LÀ:BỆNH TIM MẠCH,VIÊM PHẾ QUẢN,VIÊM NHIỄM ĐƯỜNG HÔ HẤP,UNG THƯ PHỔI,…

  C3:ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI CỦA HẠT KÍN:MÔI TRƯỜNG SỐNG ĐA DẠNG.ĐÂY LÀ NHÓM THỰC VẬT TIẾN HÓA HƠN CẢ

  Câu Hỏi Phụ:Mik cũng bình thường đối với  DORAEMON 

   

  0
  2021-07-21T09:21:18+00:00

  Đáp án:

  C1:HÌNH THỨC SINH SẢN CỦA TẢO:TẢO SINH SẢN SINH DƯỠNG BẰNG CÁCH ĐỨT RA.NÓ CŨNG CÓ THỂ SINH SẢN BẰNG CÁCH KẾT HỢP GIỮA 2 TẾ BÀO GẦN NHAU THÀNH HỢP TỬ,TỪ ĐÓ RA SỢI TẢO MỚI

  HÌNH THỨC SINH SẢN CỦA CÂY THÔNG:CHÚNG SINH SẢN BẰNG HẠT,HẠT NẰM TRÊN LÁ NOÃN (HẠT TRẦN)

  C2:TÁC HẠI CỦA VIỆC HUT THUỐC LÁ LÀ:BỆNH TIM MẠCH,VIÊM PHẾ QUẢN,VIÊM NHIỄM ĐƯỜNG HÔ HẤP,UNG THƯ PHỔI,…

  C3:ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI CỦA HẠT KÍN:MÔI TRƯỜNG SỐNG ĐA DẠNG.ĐÂY LÀ NHÓM THỰC VẬT TIẾN HÓA HƠN CẢ

  CÂU HỎI PHỤ:MIK THIK DORAEMON NÈ LÀ FAN LUÔN

  @THAO2009

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )