C1: tại sao pháp luật thời Lý nghiêm cấm mổ giết trâu bò C2: Chế độ phong kiến ở Trung Quốc được hình thành và xác lập vào thời nào? C3: Bộ luật thành

Question

C1: tại sao pháp luật thời Lý nghiêm cấm mổ giết trâu bò
C2: Chế độ phong kiến ở Trung Quốc được hình thành và xác lập vào thời nào?
C3: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gì?
C4: Đặc chưng kinh tế của lãnh địa phong kiến là gì?
C5: Công lao to lớn đầu tiên của Đinh Bộ Lĩnh với lịch sử dân tộc?
C6: Thế nào là chính sách ngụ binh, cư nông?

in progress 0
Aaliyah 5 ngày 2021-09-01T03:36:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:38:25+00:00

  Câu 1 :

  Luật pháp thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu bò vì nhà Lý rất coi trọng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp được phát triển và để bảo vệ sức kéo cho nhà nông

  Câu 2 :

  Chế độ phong kiến được xác lập khi hình thành được quan hệ bóc lột địa tô của địa chủ với nông dân lĩnh canh. Khi triều Tần được thành lập, các giai cấp mới đã hình thành.

  Câu 3 :

  Bộ luật hình thư

  Câu 4 :

  – Đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa: là cơ sở kinh tế đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc, không có sự trao đổi buôn bán với bên ngoài.

  Câu 5 :

  Công lao to lớn đầu tiên của Đinh Bộ Lĩnh đối với lịch sử dân tộc là đã dẹp loạn 12 sứ quân, chấm dứt tình trạng cát cứ, thống nhất đất nước

  Câu 6 :

  Binh lính luân phiên nhau về làm ruộng ở làng xã lúc hòa bình . Khi có chiến tranh , sẽ huy động tất cả đi chiến đấu

  0
  2021-09-01T03:38:38+00:00

  1.

  – Vì nếu giết mổ trâu bò thì nông dân sẽ không có động vật gì giúp đỡ quá trình cày cấy, dẫn đến ảnh hưởng tới nền nông nghiệp Đại Việt.

  2.

  – Chế độ phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành dần dần từ thế kỉ 3 TCN, thời Tần và được xác lập vào thời Hán.

  3.

  – Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên là Hình thư.

  4.

  – Đóng kín hoạt động kinh tế trong các lãnh địa, kết hợp với một số nghề thủ công.

  5.

  – Công lao to lớn đầu tiên của Đinh Bộ Lĩnh là đánh thắng, dẹp loạn 12 sứ quân.

  6.

  – Là chính sách mà sẽ cho các quân sĩ luân phiên về nhà cày ruộng hoặc thanh niên đăng kí đi lính mới kí tên vào sổ nhưng vẫn ở nhà sản xuất, khi cần triều đình sẽ điều động, tập trung lại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )