C1: Tại sao triều đình huế kí với Pháp các hiệp ước? Nều VD và hậu quả của của hiệp ước Pa-tơ-nốt C2: Khởi nghĩa yên Thế có điểm gì khác với khởi nghĩ

Question

C1: Tại sao triều đình huế kí với Pháp các hiệp ước? Nều VD và hậu quả của của hiệp ước Pa-tơ-nốt
C2: Khởi nghĩa yên Thế có điểm gì khác với khởi nghĩa hương Khê (th/gian, lãnh đạo là ai, thuộc giai cấp nào, mục tiêu đấu tranh)

in progress 0
Amara 1 giờ 2021-10-12T01:46:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:47:11+00:00

  từ chiều 18-8-1883,hạm đội pháp bắc đầu bắn phá dữ dội các pháo đài ở cửa thuận an .Đến ngày20-8 ,chúng đổ bộ lên khu vực này .triều đình hoảng hốt xin đình chiến .Cao ủy Pháp là Hác-măng lên ngay huế và đưa ra một bản hiệp ước thảo sẵn ,buộc triều đình chấp nhận vào ngày 25-8-1883(hiệp ước quý mùi)

      hậu quả phải mất bắc kì trung kì ,cắt bình thuận khỏi trunh kì 

  Ba tỉnh Thanh- Nghễ -Tĩnh nhập vào bắc kì 

  Triều đình chỉ cai quản bắc kì  nhx đều thường xuyên bị kiểm soát  những công việc cho đến nội bộ pháp đều phải nắm giữ 

  Triều đình huế phải rút quân đội ở bắc kì và trung kì 

  0
  2021-10-12T01:47:12+00:00

  Đáp án trong ảnh

  c1-tai-sao-trieu-dinh-hue-ki-voi-phap-cac-hiep-uoc-neu-vd-va-hau-qua-cua-cua-hiep-uoc-pa-to-not

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )