C1:Thao tác thay đổi hướng giấy trang, điều chỉnh trang in C2: Các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu trong trang tính C3:Các thao tác định dạng cơ bảng

Question

C1:Thao tác thay đổi hướng giấy trang, điều chỉnh trang in
C2: Các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu trong trang tính
C3:Các thao tác định dạng cơ bảng của trang tính

in progress 0
Alaia 1 năm 2021-07-20T22:20:30+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:22:21+00:00

  *Các bước đặt lề cho trang giấy:

  – Bước 1: Nháy chuột vào Page Setup… trong bảng chọn File. Hộp thoại Page Setup xuất hiện

  – Bước 2: Nháy chuột để mở trang Margins. Các kích thước lề hiện tại được liệt kê trong các ô Top, Bottom, Right, Left

  – Bước 3: Thay đổi các số trong các ô Top, Bottom, Right, Left để thiết đặt lề.

  a) Các bước điều chỉnh ngắt trang

  – Hiển thị trang tính trong chế độ Page Break Preview

  – Đưa con trỏ chuột vào dấu ngắt trang mà em cho rằng không hợp lí

  – Kéo thả dấu ngắt trang đến vị trí em mong muốn

  b) Các bước thay đổi hướng giấy in

  – Chọn lệnh Page Setup trên dải lệnh Page Layout

  – Mở trang Page

  – Chọn Portrait cho hướng đứng hoặc Landscape cho hướng ngang

  câu 2

  các bước xắp sếp và lọc dữ liệu 

  b1:Nháy một ô trong cột cần xắp sếp dữ liệu 

  b2: Nháy nút A/Z trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần ( hoặc nháy nút Z/A để sắp xếp theo thứ tự giảm dần)

  câu 3
  các kiểu định dạng như là 
  Định dạng phông chữ , cỡ chữ và kiểu chữ; định dạng màu chữ; căn lề trong ô tín;tăng , giảm chữ số thập phân của dữ liệu số; tô màu nền kẻ đường biên của các ô tính.

  0
  2021-07-20T22:22:26+00:00

  Câu 1: Cứ ấn ctrl+p, xong là ở trang in có hết những gì bạn cần. [ Ảnh ]

  Câu 2: Trả lời

  – Sắp xếp dữ liệu:

  B1: Nháy chuột chọn 1 ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu.

  B2: Mở bảng chọn Data, nhóm lệnh Sort & Filter, nháy chuột vào nút lệnh $\frac{A}{Z}$↓ để sắp xếp thứ tự tăng dần và ngược lại.

  – Lọc dự liệu:

  B1: Chuẩn bị

  + Nháy chuột chọn 1 ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.

  + Mở bảng chọn Data, chọn lệnh Filter.

  + Bạn sẽ nhìn thấy các mũi tên xuất hiện cạnh các tiêu đề cột.

  B2: Lọc

  Là bước chọn tiêu chuẩn để lọc, nháy chuột vào nút [ hình tam giác chỉ xuống ] trên hàng tiêu đề cột.

  Câu 3: Trả lời

  – Định dạng số:

  B1: Chọn ô tính ( hoặc nhóm ô tính ) chứa dữ liệu số cần định dạng.

  B2: Chọn các nút lệnh định dạng số. 

  – Định dạng số có dấu phân tách hằng nghìn:

  B1: Chọn các ô tính cần định dạng số có dấu phân tách hàng nghìn.

  B2: Nháy chọn nút lệnh Comma [ hình ảnh/SGK ] trong nhóm lệnh Number của bảng chọn Home

  Nocopy

  Chúc bạn học tốt ! 

  @vkookse2008

  c1-thao-tac-thay-doi-huong-giay-trang-dieu-chinh-trang-in-c2-cac-thao-tac-sap-ep-va-loc-du-lieu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )