c1 trình bày ngắn gọn những nét chính về tình hình của pháp trước cách mang năm 1789 c2 phát biểu ý kiến của em về nhận định công xã pari là nhà nước

Question

c1 trình bày ngắn gọn những nét chính về tình hình của pháp trước cách mang năm 1789
c2 phát biểu ý kiến của em về nhận định công xã pari là nhà nước kiểu mới
c3 trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của công xã pải
+ ý nghĩa lịch sử
+bài học kinh nghiệm

in progress 0
aikhanh 1 tháng 2021-09-07T13:45:09+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T13:46:52+00:00

  * Kinh tế:

  – Cuối thế kỉ XVIII, Pháp vẫn là một nước nông nghiệp.

  – Nông nghiệp: lạc hậu.

  + Công cụ và phương thức canh tác lạc hậu, kém phát triển, năng suất thấp.

  + Nạn mất mùa, đói kém thường xuyên diễn ra,…

  – Công, thương nghiệp: phát triển.

  + Máy móc sử dụng ngày càng nhiều, đặc biệt trong công nghiệp dệt, khai mỏ, luyện kim,…

  + Việc giao lưu buôn bán với bên ngoài được mở rộng.

  * Xã hội:

  – Xã hội Pháp chia làm 3 đẳng cấp:

  + Hai đẳng cấp đầu: Tăng lữ, Quý tộc. Chiếm số ít trong cư dân, nhưng được hưởng mọi đặc quyền, đặc lợi.

  + Đẳng cấp thứ ba: gồm nông dân, tư sản, bình dân thành thị. Họ phải chịu mọi thứ thuế và nghĩa vụ, không có quyền lợi về chính trị và lệ thuộc vào những đẳng cấp có đặc quyền.

  – Mẫu thuẫn xã hội Pháp trở nên gay gắt trong đó mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Pháp lúc này là: đẳng cấp thứ ba (muốn xóa bỏ chế độ phong kiến) với hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc (muốn duy trì chế độ phong kiến).

  – Nước Pháp lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc, báo hiệu một cuộc cách mạng đang đến gần.

  Nguyên nhân bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp: 

  * Nguyên nhân sâu xa:

  – Những mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, xã hội trong lòng chế độ phong kiến Pháp ngày càng gay gắt, trong đó bao trùm là mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba (muốn xóa bỏ chế độ phong kiến) với hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc (muốn duy trì chế độ phong kiến).

  * Nguyên nhân trực tiếp:

  – Sự khủng hoảng của nền tài chính quốc gia buộc Lu-i XVI phải triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp ngày 5-5-1789 tại cung điện Vec-xai để đề xuất vấn đề vay tiền và ban hành thuế mới.

  – Bất bình trước hành động của nhà vua, 14-7-1789, nhân dân Pa-ri tấn công ngục Ba-xti – biểu tượng của chế độ phong kiến. Cách mạng Pháp bùng nổ.

  0
  2021-09-07T13:46:53+00:00

  câu 1:Tình hình nước Pháp trước cách mạng:

  * Kinh tế:

  – Cuối thế kỉ XVIII, Pháp vẫn là một nước nông nghiệp.

  – Nông nghiệp: lạc hậu.

  + Công cụ và phương thức canh tác lạc hậu, kém phát triển, năng suất thấp.

  + Nạn mất mùa, đói kém thường xuyên diễn ra,…

  – Công, thương nghiệp: phát triển.

  + Máy móc sử dụng ngày càng nhiều, đặc biệt trong công nghiệp dệt, khai mỏ, luyện kim,…

  + Việc giao lưu buôn bán với bên ngoài được mở rộng.

  * Xã hội:

  – Xã hội Pháp chia làm 3 đẳng cấp:

  + Hai đẳng cấp đầu: Tăng lữ, Quý tộc. Chiếm số ít trong cư dân, nhưng được hưởng mọi đặc quyền, đặc lợi.

  + Đẳng cấp thứ ba: gồm nông dân, tư sản, bình dân thành thị. Họ phải chịu mọi thứ thuế và nghĩa vụ, không có quyền lợi về chính trị và lệ thuộc vào những đẳng cấp có đặc quyền.

  – Mẫu thuẫn xã hội Pháp trở nên gay gắt trong đó mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Pháp lúc này là: đẳng cấp thứ ba (muốn xóa bỏ chế độ phong kiến) với hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc (muốn duy trì chế độ phong kiến).

  – Nước Pháp lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc, báo hiệu một cuộc cách mạng đang đến gần.

  câu 2:Công xã Pa-ri la nhà nước kiểu mới vì do nhân dân bầu lên thực hiện nhiều chính sách tiến bộ, phục vụ quyền lợi của nhân dân lao động, bảo đảm làm chủ của nhân dân, khác với các hình thức nhà nước trước kia là công cụ thống trị, bóc lột nhân dân.

  câu 3: Ý nghĩa lịch sử:

  – Mặc dù thất bại nhưng Công xã Pa-ri có ý nghĩa và ảnh hưởng to lớn đối với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản toàn thế giới.

  – Những chính sách mà Công xã Pa-ri đề ra thể hiện sự sáng tạo hình thức nhà nước kiểu mới dựa trên cơ sở dân chủ vô sản và hoạt động lợi ích của đa số nhân dân lao động.

  – Là hình ảnh của chế độ xã hội mới tiến bộ, cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn.

  * Bài học: 

  – Cách mạng vô sản muốn giành thắng lợi phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông;

  – Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )