+ C1: Vì sao nói văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta là một văn bản nghị luận chứng minh mẫu mực + C2: Em cần làm gì để phát huy truyền thống y

Question

+ C1: Vì sao nói văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta là một văn bản nghị luận chứng minh mẫu mực
+ C2: Em cần làm gì để phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc

in progress 0
Valerie 6 ngày 2021-09-14T14:11:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T14:12:51+00:00

  C1.

  -Vì nó nêu lên luận điểm tư tưởng : “Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta”

  C2.

  – Chúng ta cần tự hào, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

  – Chúng ta cần lên án và ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc.

   + Các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc: Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược phương Bắc.

       + Sự hi sinh của các chiến sĩ ngoài mặt trận, của cán bộ công chức, những người phụ nữ, những người cha, người mẹ, của nam nữ công nhân, nông dân, của tầng lớp thanh thiếu niên ở hậu phương trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chông Mĩ.

  – Chúng ta cần tự hào, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

  – Chúng ta cần lên án và ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc.

   + Các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc: Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược phương Bắc.

       + Sự hi sinh của các chiến sĩ ngoài mặt trận, của cán bộ công chức, những người phụ nữ, những người cha, người mẹ, của nam nữ công nhân, nông dân, của tầng lớp thanh thiếu niên ở hậu phương trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chông Mĩ.

  Chúc bạn hok tốt!

  @Sói con

  0
  2021-09-14T14:13:10+00:00

  Câu 1 :

  -Vì nó nêu lên luận điểm : “Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta”

  Câu 2 :

  – Chúng ta cần tự hào, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

  – Chúng ta cần lên án và ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc.

  – Mở những buổi ngoại khóa tuyên truyền cho mọi người về lòng yêu nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )