C13.1 thùng nước m=3kg được kéo lên nhanh dần đều từ giếng sau 8m trong thời gian là 4s cho vo=0 ,g=10m/s^2.Tính lực căng của dây C14.1 vật chịu tác d

Question

C13.1 thùng nước m=3kg được kéo lên nhanh dần đều từ giếng sau 8m trong thời gian là 4s cho vo=0 ,g=10m/s^2.Tính lực căng của dây
C14.1 vật chịu tác dụng của 2 lực F1-2N và F2=3N hợp với nhau góc 60o tìm hợp lực tác dụng lên vật
C15.tính lực hấp dẫn giữa 2 xe tải nặng 3 tấn và 15 tấn cách nhau 100m. Lây G=6,673.10^-11N.m^2/kg^2
c16.một lò xo có độ cứng k=100N.m và lo=9cm.Tính độ lớn của lực đàn hồi khi lò xo dài 8cm

in progress 0
Margaret 3 tuần 2021-11-22T12:18:24+00:00 1 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:19:31+00:00

  Đáp án:

   

  c13: m=3kg; h=8m; t=4s

  Trọng lực của nước: 
  \(P = m.g = 3.10 = 30N\)

  GIA tốc khi kéo: 
  \(h = \frac{{a.{t^2}}}{2} =  > a = \frac{{2.h}}{{{t^2}}} = \frac{{2.8}}{{{4^2}}} = 1(m/{s^2})\)

  lực căng dây: 
  \(T = P + m.a = 30 + 3 = 33N\)

  C14: F1=2N; F2=3N; a=60

  hợp lực: 
  \(F = \sqrt {F_1^2 + F_2^2 + 2.{F_1}.{F_2}.cos\alpha }  = \sqrt {{2^2} + {3^2} + 2.2.3.cos60}  = 4,8N\)

  C15: m1=3 TẤN; m2=15TẤN; R=100m;

  lực hấp dẫn: 

  \(F = G.\frac{{{m_1}.{m_2}}}{{{R^2}}} = 6,{673.10^{ – 11}}.\frac{{3000.15000}}{{{{100}^2}}} = {3.10^{ – 7}}(N)\)

  C16: K=100N/m; l0=9cm; l=9cm

  Độ dãn lò xo: 
  \(\Delta l = \left| {l – {l_0}} \right| = 9 – 8 = 1cm\)

  lực đàn hổi:
  \(F = k.\Delta l = 100.0,01 = 1N\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )