C16 : Năm 1803, Gia Long cử sứ bộ sang Trung Quốc để làm gì ? A. Xin quốc hiệu và cầu an B. Xin quốc hiệu và cầu phong C. Xin cống nạp và cầu phong D.

Question

C16 : Năm 1803, Gia Long cử sứ bộ sang Trung Quốc để làm gì ?
A. Xin quốc hiệu và cầu an
B. Xin quốc hiệu và cầu phong
C. Xin cống nạp và cầu phong
D. Xin giảng hòa
C18. Đến thời Minh Mạng, triều Nguyễn quan hệ với các nước phương Tây như thế nào?
A. Khước từ dần quan hệ đối với các nước phương Tây
B. Đặt quan hệ thân thiện với các nước phương Tây
C. Thực hiện chính sách “mở cửa” để quan hệ với phương Tây
D. Thi hành chính sách tương đối cởi mở đối với các nước phương Tây

in progress 0
Serenity 2 tháng 2021-10-16T18:25:55+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T18:27:08+00:00

  câu 16 : C  Xin cống nạp và cầu phong 

  câu 18 : D Thi hành chính sách tương đối cởi mở đối với các nước phương Tây

  Chúc bạn học tốt

  0
  2021-10-16T18:27:41+00:00

  c16  C

  C17 D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )