C2:DỰA VÀO KIẾN THỨC ĐÃ HỌC,HÃY TRÌNH BÀY ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á?

Question

C2:DỰA VÀO KIẾN THỨC ĐÃ HỌC,HÃY TRÌNH BÀY ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á?

in progress 0
Eva 1 năm 2021-08-30T21:48:53+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:50:27+00:00

  – Nửa đầu thế kỉ XX nền kinh tế lạc hậu -> sản xuất lương thực là chủ yếu.
  – Ngày nay, sản xuất và xuất khẩu ngliệu chiếm vị trí đáng kể.
  – Nền kinh tế các nước Đông Nam Á đã trải qua thời kì khủng hoảng -> mức độ tăng trưởng kinh tế giảm sút.
  – Vấn đề cần quan tâm là bảo vệ môi trường

  chúc bn học tốt

  0
  2021-08-30T21:50:41+00:00

  1. Nền kinh tế các nước Đông Nam Á đang phát triển khá nhanh song chưa vững chắc.

  – Đông NAm Á có nhiều điều kiện tự nhiên và xã hội thuận tiện để phát triển kinh tế.

  – Việc sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu vẫn giữ vị trí khá quan trọng.

  – Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước Đông Nam Á khá cao

  – Nền kinh tế các nước trong khu vực phát triển chua thật vững chắc.

  – Việc bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức.

  2. Cơ cấu kinh tế đang có những thay đổi.

  – Cơ cấu kinh tế đang có sự thay đổi: giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ.

  – Công nghiệp: khai thác khoáng sản, luyện kim, chế tạo máy, hoá chất, thực phẩm.

  – Các trung tâm công nghiệp phân bố chủ yếu ở đồng bằng và ven biển.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )