(C2H3COO)3C2H5 + NAOH thu được mấy muối

Question

(C2H3COO)3C2H5 + NAOH thu được mấy muối

in progress 0
Josie 2 tháng 2021-09-28T15:21:34+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-28T15:22:59+00:00

    Thuỷ phân este $(CH_2=CH-COO)_3C_3H_5$ thu được 1 muối là $CH_2=CH-COONa$ (natri acrylat)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )