C4: Quan sát biểu đồ 12.1,bảng 14.1,bảng 2,1.Nhận xét về các thành phần đối tượng

Question

C4: Quan sát biểu đồ 12.1,bảng 14.1,bảng 2,1.Nhận xét về các thành phần đối tượng

in progress 0
Iris 1 năm 2021-10-12T08:24:33+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T08:26:16+00:00

  Hình đâu ạ

  0
  2021-10-12T08:26:18+00:00

  ko có biểu đồ hả bn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )