C5H8 là hidrocacbon không no, mạch hở nào ? A. Anken B. Ankadien C. Akin D. Ankan

Question

C5H8 là hidrocacbon không no, mạch hở nào ?
A. Anken
B. Ankadien
C. Akin
D. Ankan

in progress 0
Athena 1 năm 2021-11-13T07:27:01+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T07:28:03+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải: C5H8 

   

  0
  2021-11-13T07:28:52+00:00

  B.Ankadien hoặc D.Ankin

   Giải thích:

  C5H8 có dạng CnH2n-2,không no,mạch hở nên:

  +Nếu trong phân tử có 2 liên kết đôi–> ankadien

  +Nếu trong phân tử có một liên kết ba –> ankin

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )