cả gà và chó có 44 con .tìm số gà và có biết rằng số chân chó 140 chân

Question

cả gà và chó có 44 con .tìm số gà và có biết rằng số chân chó 140 chân

in progress 0
Aubrey 3 tuần 2021-07-09T23:05:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T23:06:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số chó là

  140:4=35(con)

  Số gà là

  44-35=9(con)

  Đáp số 9 con

  0
  2021-07-09T23:07:24+00:00

  Mỗi con chó có `4` chân

  Số con chó là:

  `140 : 4 = 35` (con)

  Số con gà là:

  `44 – 35 = 9` (con)

  Đáp số: `9` con gà.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )