cả hai hộp có 13,6kg chè.Nếu chuyển từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai 1,2kg chè đựng trong mỗi hộp bằng nhau.Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu kg chè?

Question

cả hai hộp có 13,6kg chè.Nếu chuyển từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai 1,2kg chè đựng trong mỗi hộp bằng nhau.Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu kg chè?

in progress 0
Athena 3 tháng 2021-09-20T00:08:18+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T00:09:24+00:00

  Đáp án:

  8 kg và 5,6kg

  Giải thích các bước giải:

  Ban đầu hộp thứ nhất hơn hộp thứ 2 số kg chè là:

  $1,2$ x $2 = 2,4 (kg)$

  Ban đầu hộp thứ nhất có số kg chè là:

  $(13,6+2,4):2=8 (kg)$

  Ban đầu hộp thứ 2 có số kg chè là:

  $8-2,4=5,6 (kg)$

  0
  2021-09-20T00:09:32+00:00

  _ Nếu chuyển từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai 1,2kg chè đựng trong mỗi hộp bằng nhau=> hộp thứ nhất nặng hơn hộp thứ hai

  Hộp thứ nhất có số kg chè là:

  (13,6 + 1,2): 2 = 7,4(kg)

  Hộp thứ 2 có số kg chè là:

  (13,6 – 1,2): 2 = 6,2(kg)

  Đ/S: Hộp thứ nhất: 7,4kg

  Hộp thứ 2: 6,2kg

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )