cả hai kho chứa 570 tấn thóc sau khi người ta xuất đi mỗi kho một lượng thóc bằng nhau thì kho thứ nhất còn lại 2311 tạ kho thứ hai còn lại 3141 tạ hỏ

Question

cả hai kho chứa 570 tấn thóc sau khi người ta xuất đi mỗi kho một lượng thóc bằng nhau thì kho thứ nhất còn lại 2311 tạ kho thứ hai còn lại 3141 tạ hỏi lúc đầu mỗi kho chứa bao nhiêu tạ thóc?

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-10-24T03:10:02+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T03:11:15+00:00

  Giải thích các bước giải:

   doi 570tan=5700ta

  tong so thoc bi lay di trong 2 kho la 

  5700-(2311+3141)=248(ta)

  moi kho bi lay so thoc la

  248:2=124(ta)

  kho thu nhat co so thoc la

  2311+124=2435 (ta)

  kho thu hai co so thoc la

  3141+124=3265 (ta)

  dap so

  0
  2021-10-24T03:11:20+00:00

  Đổi 570 tấn=5700 tạ

  Lúc đầu kho thứ 1  chứa số tạ thóc là:

  {[5700-(2311+3141)]:2}+2311=2435 (tạ)

  Lúc đầu kho thứ 2  chứa số tạ thóc là:

  {[5700-(2311+3141)]:2}+3141=3265 (tạ)

             Đáp số:……….

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )