Cả nhà cho em hỏi với ạ. Xx5 = 19+11 Câu 2 2×7<15xX <2x8

Question

Cả nhà cho em hỏi với ạ. Xx5 = 19+11 Câu 2 2×7<15xX <2x8

in progress 0
Jasmine 2 tháng 2021-10-08T18:29:26+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T18:30:41+00:00

  Đáp án:

   a, 5x=19+11

      5x=30

       x=30:5

       x=6

  Câu 2:

  2 x 7<15 x x<2×8

  =>14<15 x x<16

  Vì 14<15<16

  =>15 x x=15

          x = 15:15

         x   =1

   

  0
  2021-10-08T18:31:04+00:00

  X×5 = 19+11

  X×5=30

  X      =30:5

  X       =6

  Câu2

  2×7<15xX <2×8

  14< 15xX<16

  vì 14<15<16

  mà 15×1=15

  ⇒X=15

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )