Cá nhân tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình làm những gì mà pháp luật cho phép làm là hình thức

Question

Cá nhân tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình làm những gì mà pháp luật cho phép làm là hình thức

in progress 0
Sarah 2 tuần 2021-07-10T12:23:08+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:24:10+00:00

  Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là hình thức sử dụng pháp luật.

  Xin hay nhất

  0
  2021-07-10T12:24:36+00:00

  Các cá nhân tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là sử dụng pháp luật

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )