`Ca(OH)_{2}` là dung dịch nhão phải không ?

Question

`Ca(OH)_{2}` là dung dịch nhão phải không ?

in progress 0
Alexandra 2 tuần 2021-09-08T14:08:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:10:09+00:00

  `Ca(OH)_2` là dd nước vôi trong

   

  0
  2021-09-08T14:10:27+00:00

  Đáp án:

   ko nhé nó là dung dịch thui à

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )