Cá voi có quan hệ họ hàng vấn với cá sấu hay cá chép hơn.Vì sao

Question

Cá voi có quan hệ họ hàng vấn với cá sấu hay cá chép hơn.Vì sao

in progress 0
Remi 2 tuần 2021-07-12T10:37:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:39:15+00:00

  Cá voi có quan hệ gần với cá sấu hơn là cá chép vì:

  Cá voi thuộc lớp thú, cá sấu thuộc lớp bò sát còn cá chép thuộc lớp cá.

  Theo như trên cây phát sinh giới động vật thì ta thấy nhánh lớp thú gần với nhánh lớp bò sát hơn là nhánh lớp cá. Và lớp thú có nguồn gốc từ bò sát. 

  0
  2021-07-12T10:39:23+00:00

  Cá voi có họ hàng gần với cá sấu hơn do có nhiều đặc điểm giải phẫu giống cá sấu hơn cá chép:

  +thở bằng phổi

  +Cá voi có tim 4 ngăn, cá sấu có 3 ngăn và 1 vách hụt còn cá chép chỉ có 2 ngăn.

  +Vây cá voi là tiến hóa từ chi, cá sấu cũng có chi

  *Đặc biệt theo thuyết tiến hóa của Darwin và cây tiến hóa của ông thì lớp thú gần với bò sát hơn cá

  Vote 5* cùng ctlhn giúp mình nhé 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )