Các bài tập về sự nở vì nhiệt của các chất

Question

Các bài tập về sự nở vì nhiệt của các chất

in progress 0
Anna 3 tháng 2021-09-16T07:07:43+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:08:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1: Có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thuỷ tinh khi ta đặt bình vào chậu nước nóng?

  Giải thích. Hướng dẫn Mực nước màu trong ông thuỷ tinh dâng lên. Mực nước trong ống dâng lên vì khi nước trong bình được làm nóng, nước nở ra làm tăng thể tích nước.

  Câu 2: Nếu sau đó ta đặt bình cầu vào nước lạnh thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thuỷ tinh? Hãy dự đoán và làm thí nghiệm kiểm chứng.

  Hướng dẫn Mực nước trong ống thuỷ tinh hạ xuông, vì nước lạnh đi, co lại. 

  Câu 3: Hãy quan sát hình (SGK) mô tả thí nghiệm về sự nỏ’ vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau và rút ra nhận xét.

  Hướng dẫn Khi cùng tăng nhiệt độ như nhau với ba chất lỏng: rượu, dầu, nước thì rượu nở ra (tăng thể tích) nhiều nhất kế đến là dầu, còn nước tăng thể tích rất ít.

  Nhận xét: Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

  0
  2021-09-16T07:09:16+00:00

  Bài 1: Chọn câu phát biểu sai

  A. Chất rắn khi nóng lên thì nở ra.

  B. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

  C. Chất rắn khi lạnh đi thì co lại.

  D. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt như nhau.

  Hướng dẫn:

  Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

  => Đáp án D

  Bài 2: Khi xây cầu, thông thường một đầu cầu người ta cho gối lên các con lăn. Hãy giải thích cách làm đó?

  A. Để dễ dàng tu sửa cầu.

  B. Để tránh tác hại của sự dãn nở vì nhiệt.

  C. Để tạo thẩm mỹ.

  D. Cả 3 lý do trên.

  Hướng dẫn:

  Khi xây cầu, thông thường một đầu cầu người ta cho gối lên các con lăn để khi có sự dãn nở con lăn sẽ di chuyển => tránh hiện tượng bị cong do tác hại của sự dãn nở vì nhiệt.

  => Đáp án C.

  Bài 3: Cho ba thanh kim loại đồng, nhôm, sắt có cùng chiều dài ban đầu là 100 cm. Khi tăng thêm 50oC thì độ tăng chiều dài của chúng theo thứ tự trên lần lượt là 0,12 cm; 0,086 cm; 0,060 cm. Trong ba chất đồng, nhôm và sắt, cách sắp xếp nào sau đây là đúng theo thứ tự từ chất dãn nở vì nhiệt nhiều nhất đến chất dãn nở vì nhiệt ít nhất?

  A. Nhôm – Đồng – Sắt

  B. Nhôm – Sắt – Đồng

  C. Sắt – Nhôm – Đồng

  D. Đồng – Nhôm – Sắt

  Hướng dẫn:

  Độ dãn nở vì nhiệt của nhôm > đồng > sắt

  => Chọn A

  Bài 4: Chọn câu trả lời đúng nhất. Người ta sử dụng hai cây thước khác nhau để đo chiều dài. Một cây thước bằng nhôm và một cây thước làm bằng đồng. Nếu nhiệt độ tăng lên thì dùng hai cây thước để đo thì cây thước nào sẽ cho kết quả chính xác hơn? Biết đồng nở vì nhiệt kém hơn nhôm.

  A. Cả hai cây thước đều cho kết quả chính xác như nhau.

  B. Cây thước làm bằng nhôm.

  C. Cây thước làm bằng đồng.

  D. Các phương án đưa ra đều sai.

  Hướng dẫn:

  Vì nhôm nở vì nhiệt nhiều hơn đồng nên dùng thước nhôm sẽ bị sai lệch nhiều hơn

  => Đáp án C

  Bài 5: Hãy dự đoán chiều cao của một chiếc cột bằng sắt sau mỗi năm.

  A. Không có gì thay đổi.

  B. Vào mùa hè cột sắt dài ra và vào mùa đông cột sắt ngắn lại.

  C. Ngắn lại sau mỗi năm do bị không khí ăn mòn.

  D. Vào mùa đông cột sắt dài ra và vào mùa hè cột sắt ngắn lại.

  Hướng dẫn:

  Vào mùa hè nhiệt độ cao hơn mùa đông nên cột sắt sẽ nở hơn mùa đông => cột sắt vào mùa hè dài hơn mùa đông

  => Đáp án B.

  Bài 6: Khi một vật rắn được làm lạnh đi thì

  A. khối lượng của vật giảm đi.

  B. thể tích của vật giảm đi.

  C. trọng lượng của vật giảm đi.

  D. trọng lượng của vật tăng lên.

  Hướng dẫn:

  Khi một vật rắn được làm lạnh đi thì vật co lại và thể tích của vật giảm đi.

  => Đáp án B

  Bài 7: Khi nút thủy tinh của một lọ thủy tinh bị kẹt. Phải mở nút bằng cách nào dưới đây?

  A. Làm nóng nút.

  B. Làm nóng cổ lọ.

  C. Làm lạnh cổ lọ.

  D. Làm lạnh đáy lọ.

  Hướng dẫn:

  Khi nút thủy tinh của một lọ thủy tinh bị kẹt. Phải mở nút bằng cách làm nóng cổ lọ.

  => Đáp án B

  Bài 8: Các trụ bê tông cốt thép không bị nứt khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi vì:

  A. Bê tông và lõi thép không bị nở vì nhiệt.

  B. Bê tông nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên không bị thép làm nứt.

  C. Bê tông và lõi thép nở vì nhiệt giống nhau.

  D. Lõi thép là vật đàn hồi nên lõi thép biến dạng theo bê tông.

  Hướng dẫn:

  Các trụ bê tông cốt thép không bị nứt khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi vì bê tông và lõi thép nở vì nhiệt giống nhau

  => Đáp án C

  Bài 9: Khi đun nóng một hòn bi bằng sắt thì xảy ra hiện tượng nào dưới đây?

  A. Khối lượng của hòn bi tăng.

  B. Khối lượng của hòn bi giảm.

  C. Khối lượng riêng của hòn bi tăng.

  D. Khối lượng riêng của hòn bi giảm.

  Hướng dẫn:

  Khi đun nóng một hòn bi bằng sắt thì xảy ra hiện tượng thể tích viên bi nở ra nên khối lượng riêng của bi giảm

  => Đáp án D

  Bài 10: Chọn phương án đúng.

  Một vật hình hộp chữ nhật được làm bằng sắt. Khi tăng nhiệt độ của vật đó thì

  A. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao tăng.

  B. Chỉ có chiều dài và chiều rộng tăng.

  C. Chỉ có chiều cao tăng.

  D. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao không thay đổi.

  Hướng dẫn:

  Khi tăng nhiệt độ của vật đó thì chiều dài, chiều rộng và chiều cao tăng

  => Đáp án A

  Chúc bạn học tốt !!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )