Các bạn A, B, C, D cùng được mời đến nhà D dự tiệc sinh nhật. Từng được bác sĩ M cho biết ông chính là người trực tiếp điều trị HIV cho chị gái D, A đ

Question

Các bạn A, B, C, D cùng được mời đến nhà D dự tiệc sinh nhật. Từng được bác sĩ M cho biết ông chính là người trực tiếp điều trị HIV cho chị gái D, A đã kể cho B và C thông tin đó. Mặc dù đã được C giảng giải căn kẽ về căn bệnh này, A vẫn từ chối đến nhà D để tránh bị lây nhiễm. Tại nhà D, trong khi C vui vẻ trò truyện với mọi người thì B tìm mọi cách tránh tiếp xúc với chị gái của D. Những ai sau đây hiểu chưa đúng về bản chất và quy định đối với người bị nhiễm căn bệnh thế kỷ này?

A:
Bác sĩ M, bạn A và bạn B.
B:
Bạn A và bạn B.
C:
Bạn A, B và C.
D:
Chị gái D và các bạn A, B.
21
Đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản
A:
phải tuyệt đối bảo mật.
B:
được cá nhân quản lí.
C:
do tập thể định đoạt.
D:
thuộc sở hữu toàn dân.
22
Tài sản của Nhà nước là tài sản công
A:
thuộc sở hữu toàn dân.
B:
phải chuyển quyền chiếm dụng.
C:
thuộc danh mục bảo mật.
D:
phải dấu giá công khai.
23
Trong bộ máy nhà nước ta, Quốc hội là cơ quan
A:
bảo vệ pháp luật.
B:
quyền lực cao nhất.
C:
quản lí hành chính.
D:
kiểm tra giám sát.
24
Quyền sở hữu tài sản của công dân bao gồm các quyền chiếm hữu, sử dụng và

A:
định đoạt.
B:
định hướng.
C:
chiếm đoạt.
D:
chiếm dụng.
25
Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người bị xâm phạm thực hiện quyền

A:
khiếu nại.
B:
tổ chức hòa giải.
C:
tố cáo.
D:
thăm dò dư luận.

in progress 0
Sadie 4 tuần 2021-09-07T06:14:09+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T06:15:49+00:00

  Trả lời b

  21 : a

  22 : c 

  23 : a

  24 : a 

  25 : c

  0
  2021-09-07T06:16:00+00:00

  20 d

  21d

  22a

  23b

  24a

  25c

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )