《Các bạn chỉ cần viết đáp án thôi, không cần phải giải ra đâu》 1) Hình vuông có đường chéo bằng 2 thì cạnh hình vuông bằng bao nhiêu? 2) Mộ

Question

《Các bạn chỉ cần viết đáp án thôi, không cần phải giải ra đâu》 1) Hình vuông có đường chéo bằng 2 thì cạnh hình vuông bằng bao nhiêu?
2) Một hình thang có đáy lớn dài 6cm, đáy nhỏ dài 4cm. Độ dài đường trung bình của hình thang là bao nhiêu?
3) Một hình chữ nhật có chiều dài 5cm. Độ dài đường nối trung điểm hai cạnh nhỏ của hình chữ nhật là bao nhiêu cm?
4) Cho hình thoi ABCD có cạnh là 8cm, góc A = 120 độ. Khi đó đường chéo AC bằng bao nhiêu?
5) Hình vuông có cạnh bằng 2cm. Khi đó đường chéo bằng bao nhiêu?
《 Ai làm đúng hết mình vote ☆☆☆☆☆ 》

in progress 0
Camila 3 tháng 2021-09-23T03:26:22+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:27:37+00:00

  1) $\sqrt{2}$

  2) 5(cm)

  3) 5(cm)

  4) 8(cm)

  5) $2\sqrt{2}$ (cm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )