các bạn chỉ mình với hứa sẽ vote 5 sao :(( lúc 6h sáng, một ô tô khởi hành từ A để đến B. Đến 7h30′, ô ôt thứ 2 khởi hành từ A với vận tốc lớn hơn vật

Question

các bạn chỉ mình với hứa sẽ vote 5 sao :((
lúc 6h sáng, một ô tô khởi hành từ A để đến B. Đến 7h30′, ô ôt thứ 2 khởi hành từ A với vận tốc lớn hơn vật tốc ô tô thứ nhất là 20km/h.Hai xe gặp nhau lúc 10h30′.Tính vận tốc mỗi xe.

in progress 0
Ruby 15 phút 2021-09-12T07:15:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T07:16:59+00:00

  Đáp án:

  `↓↓`

  Giải thích các bước giải:

  Gọi vận tốc xe 1 là `x (km/(h)) (x>0)`

  ⇒ vận tốc xe 2 là `x+20 (km/(h))`

  Thời gian xe 1 đi đến chỗ gặp nhau là 4,5h; xe 2 là 3h

  Vì quãng đường 2 xe đi đến chỗ gặp nhau là như nhau nên ta có phương trình:

  `4,5x=3(x+20)`

  `x=40 `

  Vậy vận tốc xe `1` là `40km/h,`

  vận tốc xe `2 `là` 60 km/h.`

  0
  2021-09-12T07:17:23+00:00

  $#Dino$

  Gọi `x` là vận tốc xe thứ nhất` ( x > 0 )`

  Vận tốc xe thứ hai là:` x+20` (km/h)

  Vì quãng đường hai xe gặp nhau là như nhau và thời gian đã cho ở đề nên ta có pt:

  `4,5x=3(x+20)`

  `⇔4,5x-3x=60`

  `⇔x=40 (TM)`

   Vận tốc xe thứ nhất là `40` (km/h)

  Vận tốc xe thứ hai là `40+20=60` (km/h)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )